Σύμμικτες κατασκευές (κατοικίες)

Η μεθοδολογία των σύμμικτων κατασκευών βρίσκει εφαρμογή σε κατασκευές οι οποίες φέρουν έναν ή περισσότερους ορόφους. Σε αυτές τις κατασκευές τα υποστυλώματα και οι δοκοί κατασκευάζονται με μεταλλικά στοιχεία ενώ τα πατώματα με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία συνδιάζει άριστα την ταχύτητα και την ποιότητα κατασκευής που χαρακτηρίζει τις μεταλλικές κατασκευές με την ευκολία και την αίσθηση στιβαρότητας που προσφέρει το οπλισμένο σκυρόδεμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σύμμικτες κατασκευές λόγω του μεταλλικού σκελετού είναι εξ’ορισμού αντισεισμικές και μάλιστα δεν παρουσιάζουν καμία κόπωση υλικού σε βάθος χρόνου σε αντίθεση με τις συμβατικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα που συνήθως μετά από 50 χρόνια χρειάζονται ενίσχυση. Η εταιρία μας διαθέτει και τον εξοπλισμό και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μελετά, να σχεδιάζει και να κατασκευάζει κάθε σύμμικτη κατασκευή με γνώμονα την ποιότητα κατασκεής, την ταχύτητα παράδοσης και το χαμηλό κόστος. Λόγω της 20ετούς εμπειρίας μας στο χώρο των κατασκευών έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται για την ανέγερση κάθε νέας οικοδομής και να παραδίδουμε τελικό προιόν προς τους πελάτες μας (με το κλειδί στο χέρι)

Construction Team