Κατασκευή και ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων

Η εμπειρία μας στο χώρο της κατασκευής βρίσκει εφαρμογή και στις κατασκευές και ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων. Το φάσμα εργασιών που μπορούμε να αναλάβουμε είναι πρακτικά ατελείωτο και περιλαμβάνει τόσο την κατασκευή νέων επαγγελματικών χώρων από τη φάση της κατασκευής του μεταλλικού σκελετού μέχρι την ολοκλήρωσή τους (με το κλειδί στο χέρι) όσο και την ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων.

Construction Team