Μεταλλικό πατάρι

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού παταριού σε βιομηχανικό χώρο. Η κατασκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ’ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις μας και τοποθετήθηκε αποκλειστικά με τη χρήση κοχλιών εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα και ταχύτητα τοποθέτησης.

Share Our Work