Κλωβός Ασανσέρ (Άγιος Δημήτριος)

By: diadikos Categories: Έργα

Προσθήκη μεταλλικού κλωβού ασανσέρ σε κατοικία στον Άγιο Δημήτριο. Ο κλωβός κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου σε τέσσερα ανεξάρτητα τμήματα τα οποία στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στο έργο και συγκολλήθηκαν μεταξύ τους. Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία ελαχιστοποιήθηκε τόσο το κόστος της κατασκευής ώστε όσο και ο χρόνος τοποθέτησης.

Share Our Work