Σύμμικτη διώροφη κατοικία (Αιγάλεω)

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού κατοικίας στην οροφή υφιστάμενου κτιρίου από σκυρόδεμα. Οι μετωπικές κολώνες αγκυρώθηκαν με ειδικά βίσματα επί των στοιχείων από σκυρόδεμα και ο μεταλλικός σκελετός σχεδιάστηκε κατάλληλα ώστε να τηρούνται όλοι οι αντισεισμικοί κανόνες αλλά και με γνώμονα την εύκολη και ταχύτατη τοποθέτηση του.

Share Our Work