Μεταλλικό στέγαστρο (Λαγονήσι)

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σταγάστρου σε κατοικία στο Λαγονήσι. Η μεταλλική κατασκευή προετοιμάστηκε εντός εργοστασίου και τοποθετήθηκε στην κατοικία συνδιάζοντας την άριστη ποιότητα με την ταχύτητα τοποθέτησης.

Share Our Work