Μεταλλική υποστήριξη παλαιάς κατοικίας (Αγία Μαρίνα)

Ενίσχυση υφιστάμενης κατοικίας με μεταλλικά στοιχεία στην Αγία Μαρίνα. Η κατασκευή μελετήθηκε κατάλληλα ώστε η κατοικία να να πληρεί πλέον τις σύγχρονες αντισεισμικές απαιτήσεις. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία κατασκευάστηκαν στις εγκαταστάσεις μας με τρόπο ώστε η τοποθέτηση να πραγματοποιηθεί μόνο με τη χρήση κοχλίων εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα και ταχύτητα ολοκλήρωσης.

Share Our Work