Μεταλλική προέκταση / πατάρι (Μύκονος)

By: diadikos Categories: Στέγαστρα

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής προέκτασης στη Μύκονο. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία κατασκευάστηκαν εντός εργοστασίου, ακολούθησε αντιδιαβρωτική επεξεργασία (γαλβάνισμα) και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Μύκονο και τοποθετήθηκαν σε υφιστάμενες βάσεις από αγκύρια που είχαν τοποθετηθεί στη φάση σκυροδέτησης της θεμελίωσης.

Share Our Work