Μεταλλική κατασκευή σε σχολείο (Κορωπί)

Δυόροφη μεταλλική κατασκευή σε σχολείο στο Κορωπί. Η κατασκευή περιλάμβανε μεταλλικές κολώνες και δοκούς και στη συνέχεια με τη χρήση ειδικής λαμαρίνας σκυροδετήθηκαν οι πλάκες. Στην κατασκευή συμπεριλήφθηκαν και τα κάγκελα.

Share Our Work