Κατασκευή μεταλλικού σιλό αδρανών στη Σαλαμίνα

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής βάσης και συλό αδρανών στη Σαλαμίνα. Τα μεταλλικά στοιχεία της βάσης καθώς και τα φύλλα της λαμαρίνας της χοάνης κατασκευάστηκαν στις εγκαταστάσεις μας και στη συνέχεια συγκολλήθηκαν επί τόπου στο σημείο τοποθέτησης.

Share Our Work