Κατασκευή γερανογέφυρας στο Μενίδι

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κολώνων, δοκών και φορέα γερανογέφυρας σε εργοστάσιο στο Μενίδι. Λόγω του σημείου τοποθέτησης στο εσωτερικό του εργοστασίου η όλη κατασκευή μελετήθηκε κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή της χωρίς ανυψωτικά μέσα.

Share Our Work

Related Projects

There is no project related to this category.