Εργοταξιακοί κάδοι

Κατασκευή ειδικών (custom made)  εργοταξιακών κάδων χωρητικότητας 7 κυβικών μέτρων. Οι κάδοι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν εξ’ολοκλήρου από την εταιρία μας ώστε να τηρηθούν όλες οι απαιτήσεις του πελάτη τόσο όσον αφορά τη μορφή όσο και για τις αντοχές όλων των μεταλλικών στοιχείων τους.

Share Our Work